KPFK
Facebook
Baner

 

Nasz Patron

dr Piotr Rojek (27.06.1945-02.12.2012)


Biegły rewident. Absolwent Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Katowicach, gdzie w 1976 roku uzyskał stopień doktora. Pracownik Katedry Rachunkowości Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Jego długoletnia kariera dydaktyczna zaowocowała wydaniem szeregu podręczników i ...

wiecej

Misja Fundacji

Nasza Fundacja poprzez działania w zakresie budowy kapitału intelektualnego będzie przyczyniała się do umacniania i propagowania wiedzy ekonomicznej, doskonalenia warsztatu zawodowego, promocji integracji i aktywizacji zawodowej środowiska.

Cele fundacji:

  • działalność edukacyjna oraz oświatowo-wychowawcza, promująca dobre praktyki w działalności gospodarczej i popierająca utalentowanych studentów i absolwentów zajmujących się problematyką rachunkowości oraz audytu,
  • działalność polegająca na organizowaniu oraz udzielaniu pomocy w doskonaleniu procesu praktycznej edukacji ekonomicznej w dziedzinie rachunkowości i audytu.

 

Cele Fundacji będą realizowane poprzez:

  • wspieranie i promowanie wśród studentów i absolwentów kultury organizacyjnej opartej na najlepszych praktykach i wysokich standardach etycznych i profesjonalnych biegłych rewidentów i księgowych,
  • przyznawanie nagród honorowych i materialnych,
  • organizowanie oraz realizacja projektów szkoleniowo-edukacyjnych dla studentów oraz absolwentów wyższych uczelni o profilu ekonomicznym,
  • przyznawanie stypendiów,
  • organizowanie konferencji, warsztatów, sympozjów, odczytów i wykładów.

 

KPFK

AKADEMICKA FUNDACJA RACHUNKOWOŚCI I AUDYTU IM. DR PIOTRA ROJKA
40-155 Katowice, ul. Konduktorska 33, tel. +48 32 78 37 400, fax. +48 32 750 06 77