KPFK
Facebook
Baner

 

Nasz Patron

dr Piotr Rojek (27.06.1945-02.12.2012)


Biegły rewident. Absolwent Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Katowicach, gdzie w 1976 roku uzyskał stopień doktora. Pracownik Katedry Rachunkowości Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Jego długoletnia kariera dydaktyczna zaowocowała wydaniem szeregu podręczników i ...

wiecej

Nasz Patron

dr Piotr Rojek (27.06.1945-02.12.2012)


Biegły rewident. Absolwent Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Katowicach, gdzie w 1976 roku uzyskał stopień doktora. Pracownik Katedry Rachunkowości Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Jego długoletnia kariera dydaktyczna zaowocowała wydaniem szeregu podręczników i artykułów. Był promotorem i recenzentem setek prac magisterskich absolwentów Akademii.  W 1990 roku w pierwszych latach po transformacji założył kancelarię audytorsko – doradczą „KPFK dr Piotr Rojek”, która jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością świadczy usługi dla swoich klientów. Od jej powstania, aż do śmierci pełnił funkcję Prezesa Zarządu. Jedną z jego pasji była opieka nad młodymi pracownikami oraz udzielanie pomocy w trudnym procesie uzyskiwania uprawnień biegłego rewidenta.

Przewodniczący I Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów (1992), sekretarz Krajowej Rady Biegłych Rewidentów w latach 1992-1999, prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów przez dwie kadencje 1999-2003 oraz 2003-2007, przedstawiciel KIBR w Komitecie Standardów Rachunkowości przy Ministrze Finansów (w kadencjach 2002-2004 oraz 2004-2006).

Członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (od 1972 roku), przewodniczący XV Krajowego Zjazdu Delegatów (1991), wiceprezes Zarządu Głównego SkwP (1991-92 i 1995-98), przewodniczący Oddziału Okręgowego SKwP w Katowicach (1987-2011), członek Polsko – Brytyjsko – Irlandzkiego Stowarzyszenia Biegłych Rewidentów.

W uznaniu zasług otrzymał wysokiej rangi odznaczenia, między innymi Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Złotą Odznakę Zasłużonego w rozwoju województwa katowickiego, medal Komisji Edukacji Narodowej, zasłużony w rozwoju Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. W 2012 roku otrzymał Medal Krajowej Izby Biegłych Rewidentów.

piotr rojek

KPFK

AKADEMICKA FUNDACJA RACHUNKOWOŚCI I AUDYTU IM. DR PIOTRA ROJKA
40-155 Katowice, ul. Konduktorska 33, tel. +48 32 78 37 400, fax. +48 32 750 06 77