KPFK
Facebook
Baner

 

Nasz Patron

dr Piotr Rojek (27.06.1945-02.12.2012)


Biegły rewident. Absolwent Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Katowicach, gdzie w 1976 roku uzyskał stopień doktora. Pracownik Katedry Rachunkowości Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Jego długoletnia kariera dydaktyczna zaowocowała wydaniem szeregu podręczników i ...

wiecej

Nasi partnerzy

Krajowa Izba Biegłych Rewidentów podjęła decyzję o wsparciu Fundacji im. dr. Piotra Rojka poprzez ufundowanie nagrody dla laureata konkursu na najlepszą pracę magisterską o tematyce związanej z rachunkowością i audytem.

 

KIBR to ustawowo powołany samorząd zawodowy, zrzeszający biegłych rewidentów w Polsce. Dr Piotr Rojek, patron Fundacji, aktywnie uczestniczył w tworzeniu samorządu, przez dwie kadencje przewodniczył Krajowej Radzie Biegłych Rewidentów. Misją KIBR jest zwiększanie wiarygodności informacji finansowej i działanie na rzecz podnoszenia bezpieczeństwa obrotu gospodarczego. Krajowa Izba Biegłych Rewidentów realizując przepisy prawa zobowiązana jest promować wizerunek biegłych rewidentów, jako osób wykonujących zawód zaufania publicznego. Tym samym samorząd w pełni popiera wszelkie działania na rzecz wspierania i promowania najzdolniejszych studentów i absolwentów zajmujących się problematyką rachunkowości i audytu.

JPA International jest międzynarodową siecią niezależnych firm audytorskich. JPA została założona w 1987 roku przez Jacques Potdevin, w chwili obecnej ma 140 członków w 51 krajach.

JPA International wspiera Fundację poprzez organizowanie staży zagranicznych dla studentów kierunków ekonomicznych. 

KPFK

AKADEMICKA FUNDACJA RACHUNKOWOŚCI I AUDYTU IM. DR PIOTRA ROJKA
40-155 Katowice, ul. Konduktorska 33, tel. +48 32 78 37 400, fax. +48 32 750 06 77