KPFK
Facebook
Baner

 

Nasz Patron

dr Piotr Rojek (27.06.1945-02.12.2012)


Biegły rewident. Absolwent Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Katowicach, gdzie w 1976 roku uzyskał stopień doktora. Pracownik Katedry Rachunkowości Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Jego długoletnia kariera dydaktyczna zaowocowała wydaniem szeregu podręczników i ...

wiecej

Kontakt

 

Fundacja Rachunkowości i Audytu dr Piotra Rojka

Konduktorska 33

40-155 Katowice

kontakt@fundacja-pr.org

tel. +48 32 783 74 04

Magdalena Rojek

m.rojek@fundacja-pr.org

Akademicka Fundacja Rachunkowości i Audytu dr Piotra Rojka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem 0000507069. 

Numer rachunku bankowego, na który można dokonywać wpłat na rzecz Fundacji:

ING BANK ŚLĄSKI  04 1050 1214 1000 0090 3035 3552. 

KPFK

AKADEMICKA FUNDACJA RACHUNKOWOŚCI I AUDYTU IM. DR PIOTRA ROJKA
40-155 Katowice, ul. Konduktorska 33, tel. +48 32 78 37 400, fax. +48 32 750 06 77